1. Uzávěrka roku 2023 2. Změny od 1.1.2024 2.1. Minimální a zaručená mzda 2.2. Sociální pojištění 2024 - změny k 1.1.24 2.3. ELDP 2.4. Zdravotní pojištění 2.5. Daň ze závislé činnosti 2023/2024 3. Dotazy

1. Přehled do období 9/23 2. Důchodové pojištění od 1.10.2023 3. Zákoník práce a inspekce práce od 1.10.2023 4. Známé platné změny od období 01/24 ve zkratce 5. Všeobecný vyměřovací základ 2024 6. Vyměřovací základ pro pojistné na VZP hrazené státem

Program: Uzávěrka 2022 Změny od 1.1.2023 Minimální a zaručená mzda Sociální pojištění 2023 Zaměstnanci HZS Sleva 5% Důchodové pojištění a ELDP Zdravotní pojištění Daň ze závislé činnosti 2023 + RZ za rok 2022 Dotazy

Přehled změn od 1.7.2022, daňové tiskopisy k roku 2022 a 2023, uzávěrka roku 2022, VVZ a jeho dopad od 1.1.2023, sleva na pojistném zaměstnavatele od 1.2.2023, novela zákoníku práce v průběhu 1. čtvrtletí 2023

Seminář změny v zákonech v mzdové oblasti a příklady v programu Mzdy-ZEIS. Na webinář se můžete přihlásit z modulu MZDY v menu 0.7.Webináře.

Nové Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) od 1.4.2022. Všeobecné zásady pro vyplňování tiskopisu „Oznámení o nástupu do zaměstnání - skončení zaměstnání“ platné od 1. dubna 2022.

Webinář o změnách v pořízení DPN, mzdové oblasti 2022, stravování, průměrné mzdě za rok 2021, srážkách ze mzdy 2022, daňových tiskopisech 2021/2022 a ročním zúčtování záloh. Uživatelé ZEIS-MZDY obdrží časopis PROFEX s texty k tématům předem.

Připojte se na webinář 24.11.2021 v 9:00 zaměřený na témata jako Dovolená 2021, Pracovněprávní vztahy, Exekuce, Ošetřovné a Průměrná mzda. Diskutujeme také dopady na další zákony. Uživatelé programu ZEIS-MZDY obdrží časopis PROFEX s texty k tématům.

Připojte se na webinář dne 29. června 2021 od 9 hodin, zaměřený na korektní nastavení položek v programu ZEIS-MZDY (6.3. Mzdová nastavení, 6.4. Číselníky, 1.1. Matriční soubory zaměstnance).

Připojte se k webináři, kde se dozvíte vše o DPN pro karanténu, notifikacích, certifikátech, výplatních formulářích, zprávách a zálohování.